Contact

Pentru reclamații vă rugăm să folosiți formularul de reclamații.

Pentru solicitări de exercitare a drepturilor în conformitate cu GDPR vă rugăm să folosiți formularul de contact DPO.

 

POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A.

Registrul Comerțului nr. J40/1 0819/2009, CUI 26191737

Sediul social: Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Est, etaj 3, București, cod postal 011141

Capital social subscris și vărsat: 77.367.276 lei.

 

Call Center: 021.9930

Program de lucru: Luni - Vineri, între orele 09:00-17:00 (cu excepția Sărbătorilor Legale)

Recepție PAID: 0215398602

Fax: 031.105.42.62

Email: office@paidromania.ro

 

Dacă doriți să vă transmitem un răspuns în scris, vă rugăm să ne comunicați adresa de corespondență la care doriți să primiți răspunsul.